Lovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger

Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:

SAMARBEJDSAFTALER:

Ejendomsjuristerne er et uafhængigt ejendomsmæglerfirma og samarbejder ikke med nogen udover eget advokatfirma
Hjortskov Advokatfirma

PROVISION, VEDERLAG, RABAT

Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
Frida

Kontakt os for yderligere oplysninger om provision, vederlagets eller rabattens størrelse.

Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4 gives disse oplysninger:

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

FORSIKRING

Ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov, Cand. jur. og HD er forsikret med ansvars- og garantiforsikring hos HDI Gerling

  


lynsøg
kontakt
Hellerupvej 31
2900 Hellerup
 
Telefon:
+45
 39 29 49 70
CVR nummer:
29689911