Lovpligtige oplysninger
Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 og de Advokatetiske regler gives disse oplysninger:
SAMARBEJDSAFTALER:
Ejendomsjuristerne er et uafhængigt ejendomsmæglerfirma og samarbejder ikke med nogen udover eget advokatfirma
Hjortskov Advokatfirma
PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
Frida
Kontakt os for yderligere oplysninger om provision, vederlagets eller rabattens størrelse.
Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4 gives disse oplysninger:
OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.
FORSIKRING
Ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov, Cand. jur. og HD er forsikret med ansvars- og garantiforsikring hos HDI Gerling
ADVOKATRÅDETS TILSYN:
Pkt 13.9 i de Advokatetiske regler:
"Advokater, som uden for sin advokatvirksomhed i erhvervsmæssigt øjemed driver anden virksomhed, der af kunderne kan forveksles med advokatvirksomhed, skal af egen drift oplyse kunderne om, at virksomheden ikke driver advokatvirksomhed og dermed ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn."
Ejendomsjuristerne driver ikke advokatvirksomhed og er derfor ikke underlagt Advokatrådets tilsyn.